Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Revival Worship

Đóng góp thông tin
Verse: Giờ [F]này hạ [C]mình tìm kiếm mặt [Dm]Cha Lòng con khao [A#]khát được [Gm]đến trước [C]Ng
Revival Worship Vietnam, 21 tháng 05, 2022 A A# Am C D# Dm F G Gm 95
Verse 1: [G]Dẫn con đi Xin Ngài, [Em]dẫn con đi Nơi đền [C]Thánh thiêng liêng Con nguyện [G]đến
Revival Worship Vietnam, 28 tháng 05, 2022 A Am Bm C D D/f# Em F G 70