Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Hồ Quốc Toàn

Đóng góp thông tin
Đường hàng me [Am]năm xưa, biết [G]bao nhiêu là kỷ [Am]niệm. Đường hàng [F]me năm xưa, khắc sâu bó
Võ Tấn Phát, 20 tháng 05, 2022 Am C Em F G 115