Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Thảo Choách

Đóng góp thông tin
[C] Em biết ai, trong chúng ta [G] cũng có quá khứ [Am] Em biết ta, luôn có trong [F] lòng những v
Nguyễn Tuấn Khang, 13 tháng 05, 2022 Am C F Fm G 53