Nhấn Enter để xem tất cả

Thông tin nghệ sĩ

Chiều về quạnh hiu từ biệt người yêu muốn nói thật nhiều Muốn khóc một chiều sao c
d2uang, 27 tháng 12, 2014 A7 Am C Dm Em F G 4,369
Trời hôm nay, mưa nhiều hay rất nắng Mưa tôi trả về, bong bóng vỡ đầy t
Phương đẹp trai, 7 tháng 01, 2017 A A7 Am7 Bm C#m D D6 E E7 F#m F#m7 474