Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Triệu Hồng Ngọc

Đóng góp thông tin
[Dm]Trong đêm miên man từng dòng [C]thư em trao anh [F]Với những dấu yêu riêng về [Dm]anh mà thôi.
vanorgan1996, 5 tháng 11, 2014 A A9 Bb C Dm F 14,028