Nhấn Enter để xem tất cả

Thông tin nghệ sĩ

Chế Khanh

Báo lỗi / Góp ý
Lần đầu gặp anh em biết yêu câu dài lâu Anh hứa mùa sau mình nên duyên bạc đầu Đ
nguyễn hân, 31 tháng 08, 2014 A Bm C#7 D E F#m 3,244
Bước chân lê dài dốc sỏi đường trơn Chiều in bóng mây trời tái tê buồn Tàn đông xế lòn
Thắng Cảnh, 19 tháng 06, 2017 Bb Cm D7 Dm Eb F G7 Gm 111