Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Joy Oladokun

Đóng góp thông tin
Guess I'm a [C]mess now...[Am] Lost with my [G]head down...[F] I haven't [C]heard from you in [Am]
Chth01, 14 tháng 03, 2022 Am C F G 885