Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[Verse 1] [C]...Imagine there's no heaven[F] [C]...It's easy if you try[F] [C]...No hell below us
Michael No, 19 tháng 11, 2018 Am7 C Dm Dm/C E7 F G G7 19,789