Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[C] Not sure if you [G] know this [Am] But when we [Em] first met [F] I got so [C] nervous [F] I cou
Trần Vĩnh Quang, 9 tháng 08, 2013 A Abm Am B Bm C C#m D E Em F F#m G 138k
[A]Cứ mỗi sáng thấy [E]em cười [D]là anh thấy [A]yêu đời [D]Tình ta mãi [A]không rời, [D]nguyện kh
Duy Võ, 26 tháng 08, 2018 A A#m B C# C#m D D#m E F# F#m Fm G# G#m 2,403
[C]If life is like a jigsaw Where would you [F]start You think you got the picture Like it's writ
Doanh, 7 tháng 07, 2017 Am C F G 1,037
[C]Some days you don't feel beautiful [C]Some days you wanna change it all [C]I answer with a ques
Doanh, 21 tháng 07, 2017 Am C F G 954
Verse [B]Sometime's there's no rhyme or reason It could rain in any [Abm][E]season It's funny how
Doanh, 21 tháng 07, 2017 Abm B Dbm E F# 853
Verse [G]If I could [Bm]just [G] [D]undo [G]If you could [Am]see [Em]the [D]truth [C]I’d chang
Doanh, 7 tháng 07, 2017 Am Bm Bridge C D Em G 843
[A]Life is running past me [C#m]Days and hours [F#m]too [D]Liking at no colour Just [A]different
Doanh, 21 tháng 07, 2017 A B Bm C#m D E F#m 817
I [F]thought I saw you [Bb]there Holding my [F]hand when you were [Bb]scared Scared of the [F]dark
Duy Võ, 3 tháng 09, 2018 Bb C Dm F Gm 621