Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[C]Lonely I'm Mr. [Em]Lonely I have no[F]body For my [G]own I'm so [C]lonely I'm Mr. [Em
TieuQuaiLangThang, 4 tháng 05, 2017 Am Asus4 Bb C Dm Dm7 F Gm 16,574
It's been so [Am] long That I haven't [G] seen your face I'm tryna be [F] strong But the strength
Nguyễn Minh Hiếu, 17 tháng 05, 2018 Am F G 5,716
(Verses) [C]I'm sorry for the times that I left you [G]home I was on the road and you were [Am]alo
KLe, 2 tháng 10, 2020 Am C F G 1,151
[C]Listen to me now My [Em]heart is screamin out I’m [G]tryin to show you how to [D]touch me [C]I’
Hien Nguyen, 23 tháng 08, 2021 Am C D Em G 773