Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Người [G]ơi anh [D]hát riêng bài [Em]ca [G7] Tặng [C]em cô [D]gái anh thầm [G]yêu [G7] Lúc em [C]c
kabigon91, 7 tháng 08, 2013 B7 C Cm D D7 Em G G7 188k
Người [G]ơi, anh [D]hát riêng bài [Em]ca [G7] Tặng [C]em cô [D]gái anh thầm [G7]yêu... Lúc
Phan Hồng Hải, 12 tháng 08, 2016 B7 C D Em G G7 21,895