Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Hoàng Tuấn Việt

Đóng góp thông tin
Làm sao để [C]quên bóng dáng em [Fm]ngày nào tình yêu và [Am]nỗi nhớ đang [G]trực trào Giấc mơ [F]h
Nguyễn Thị Dung, 24 tháng 01, 2022 Am C Dm E7 Em F Fm G 149