Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Một bậc Quân [Am]Vương mang trong con tim hình hài đất [C]nước Ngỡ [G]như dân an ta sẽ chẳng bao
Phan Gia Bảo, 8 tháng 01, 2022 Am C Em F G 936