Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Hứa Nhất Minh

Đóng góp thông tin
[A]Zhège chéngshì zhème chǎo [F#m]bùnéng gǎn zǒu wǒ jìlíao Lěng lěng [D]de bèiwō [A]shùi bù hǎo wǔy
Nguyen Quoc Khanh, 10 tháng 01, 2022 A D E F#m 126