Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

1. [Em]Paj ntoos [Bm]ntshav zeeg [Am]lawm ntau lub  niaj [D]xyoo [Em]Tos koj nyob [Bm]saum toj roob
SoSo, 7 tháng 01, 2022 Am Bm C D Em G 175