Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Buổi chiều chẳng biết đi về[Cmaj7] đâu Lượn vòng bờ hồ chẳng có ai ngồi[E7] sau Lòng suy tư từng
jeremymay, 5 tháng 01, 2022 Am7 Cmaj7 E7 F Fm 143