Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Trùng Dương

Đóng góp thông tin
[G]Trời hồng hồng sáng trong trong [D]ngàn phượng rung nắng ngoài [G]song Cành mềm mềm [D]gió ru êm
Vương Thiện, 29 tháng 12, 2017 C D G 1,880