Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Trần Hữu Linh

Đóng góp thông tin
Em [C]vẫn nhớ tiếng [F]anh cười, nụ cười thân [C/G]thiện, nụ cười [Asus4]đã trải đời dài [Dm]rộng,
Linh Tran, 29 tháng 12, 2021 A# A/E Am7 Asus4 C C/E C/G D7 Dm Dm/f Dm11 Dm7 Em7 F Fm G G/F G13 G6 G7sus4 217