Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Trần Ngọc Quang

Đóng góp thông tin
[Bm]Hoàng Liên cao vút Dòng suối trong [D]xanh chảy quanh ven [Em]rừng Thảo nguyên bao [F#m]la
Mai Anh Vũ, 21 tháng 05, 2019 A Bm D E Em F# F#m G 1,871
[C]Có lẽ đôi tay tôi đang [Em]run, có lẽ con tim tôi đang [Am]rối bời Chỉ là một khoảng [F]khắc khá
Tuyết Nghi, 8 tháng 04, 2017 Am Bbm C C# E Em F F# F#m Fm 1,635