Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[G]Đám bạn thân thường hay bảo em là Miss Toàn Thư Bách Khoa [D]Xem chỉ tay này, xem thần số học,
Chau Lai, 27 tháng 11, 2021 C D Em G 168