Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

verse 1: Từng [Bbmaj7] có những mặn nồng chẳng [Cadd9] thể quên đi Từng [Am7] có những kỷ niệm ngỡ
Nicholas Huynh, 24 tháng 11, 2021 Am7 Bbmaj7 C Cadd9 D Dm Dm9 Dsus4 Fmaj7 Gm7 30