Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[Am] Việt Nam ơi những lúc gian nan càng vững tin đất nước vinh [F] quang tàn phong [Dm] ba bão gi
Nicholas Huynh, 21 tháng 11, 2021 Am B7 Dm E7 F G 23