Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Maaya Sakamoto

Đóng góp thông tin
Chorus: Kaze [Bbmaj7]tte tori [C/A#]tte wata [Dm7]shi yori jiyuu ka [Cm7]na [F7]Subasa [Bbmaj7]ga
Tạ Quan Minh Long, 12 tháng 02, 2020 A#7 A#m7 A7 Am7 B/C# Bb/c Bbm Bbm6 Bbmaj7 Bbsus2 Bm6 Bm7b5 Bmaj7 C C# C#/F C#9 C#dim C#m7 C#maj7 C/A# C/E C7 C9 Cm7 Cm7b5 D#m7 Dm7 Ebmaj7 Em7b5 F F# F#/A# F/A F/C F7 Fm7b5 G G# G#m7 G/b Gm7 290