Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[Gm] Chào em nàng thơ anh là người than thở Anh [Dm7] thở trong nhịp thăng vì em là điều anh trăn t
Nicholas Huynh, 11 tháng 10, 2021 Bb Dm7 Eb F Gm 31