Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Baby em đừng [F]hỏi là tại vì sao mà ta rời [G]xa Có nói đến cách [Em]mấy em cũng
Nguyễn Thị Dung, 12 tháng 09, 2021 Am Em F G 25