Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Thành [Am7]phố ban [B7]đêm lạnh [Em7]căm [A7] Tự mình [Am7]ngẫm nỗi cô [B7]đơn mình [Em7]thôi [E7]
Nguyễn Thị Dung, 26 tháng 08, 2021 A7 Am7 B7 E7 Em Em7 315