Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Một [A]là phải có khẩu [E]trang Hai là khử [E7]khuẩn tư trang tay [A]mình Ba [A]không tụ tập linh
Nguyễn Thị Dung, 29 tháng 08, 2021 A D E E7 879