Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Walk Off the Earth

Đóng góp thông tin
Verse 1 [Am]EH-O, [F]EH-O, [C]EH-O [G]BOP BOP AWAY-O [Am]Summer vibe a [F]aha a [C]Summer vibe a
minhvu16, 26 tháng 07, 2016 Am C F G 1,988
Little [G]boxes on the hillside, little [C]boxes made of [G]ticky-tacky Little [Bm]boxes on the [Am]
Domino, 20 tháng 04, 2016 Am Bm C D D7 G 1,083
(ver1) I got that fire in my soul [Am]Locked [C]and loaded [G]Don't I [F]know it [Am]Oh the [C]m
Minh Mai, 4 tháng 11, 2019 Am C F G 228