Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Black Of Panic

Đóng góp thông tin
[G]Nó cứ bước xuống phố[D] Nghêu ngao câu chuyện tình[C] Khắp cái nhìn xung quanh[D] À thằng điên
Dương Đại Nhân, 19 tháng 07, 2021 C D Em G 25