Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

TÂTT Minh Khai 1821

Đóng góp thông tin
[Gmaj7] Vẫn nhớ hay đã quên? [Gmaj7] Nơi chúng ta cạnh bên (Thoáng qua đây) [Dmaj7] Ký ứ
lamnguyen3092003, 6 tháng 06, 2021 A B7 D Dmaj7 G Gmaj7 20