Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

A Tứ (阿肆)

Đóng góp thông tin
Super Idol de [C]xiàoróng Dōu méi nǐ de [D]tián Bā yuè zhèngwǔ de [Bm]yángguāng Dōu méi nǐ [Em]yà
Jianyi, 24 tháng 05, 2021 Bm C D Em G 505