Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Isyana Sarasvati

Đóng góp thông tin
Verse 1 [Ebmaj7]In the middle of a [D7]winter night [Gm7]I make coffee and I [Fm7]sit [Bb9]down
Phạm Ngọc, 5 tháng 05, 2021 A#m7 Am7 B9 Bb9 Bbmaj7 Bmaj7 C#m7 Cm7 D#9 D#m7 D7 D9 Dbm7 Dm7 Ebmaj7 Emaj7 F#7 F#m7 F7 Fm7 G#m7 Gbm7 Gm7 734
[C]Sometimes when I'm [F]with you [Gm7]..I just [C7]get that feeling in [Fm]side (oh) [Em]Sometimes
TPP , 19 tháng 11, 2023 Am C C# C7 D# Dm Em F F# Fm G G# Gm7 102