Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Thang Bảo Như

Đóng góp thông tin
1. 難解百般愁 相知愛意濃 [Bm]naan gaai baak [G]bun sau [A]soeng zi oi ji [Bm]nung 情海變蒼茫 癡心遇冷風 [G]cing hoi
Long Lê, 30 tháng 04, 2021 A Bm D E Em F# F#7 F#m G 329