Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Randy Newman

Đóng góp thông tin
Verse1 [C]You've got a[G] friend in me[C] [F]You've got a[F7] friend in me[C] [C7] [F]When the[C]
Nguyễn Thị Cẩm Tú, 13 tháng 04, 2020 A Am B C D D7 Dm E Em F G 9,947
Verse1 [C]You've got a [Gaug]friend in [C]me [F]You've got a [F#dim7]friend in [C]me [F] When t
Minh Ơi, 21 tháng 02, 2021 A7 Am B B7 C C7 D7 Dm E7 Em F F#dim7 G G#7 Gaug 22