Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Tạ Đình Cường

Đóng góp thông tin
1. Đã lâu về thăm [Am]lại, trường cũ ngày thơ Khi ta học [C]trò, tuổi hoa bướm trong [E7]mơ [Am]Nh
Đức Nguyện, 27 tháng 04, 2021 Am C Dm E7 G 110