Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Lê Tử (梨子)

Đóng góp thông tin
Wo [F] zhan zai lutai [G] shang Shai gang xi [Em] hao de [Am] yishang [Dm] Gudu gan ying[G]mian xi
Thành Đinh, 20 tháng 04, 2021 Am C C7 Dm Em F G 65