Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[Am]We could drive a[D]long an ocean re[G]flecting the [E7]sun Or [Am]make a bed of [D]green atop a
Chau Lai, 13 tháng 04, 2021 Am Bm C D E7 G 929
They may [G]disagree but I [Em]think you're something special They might [C]disagree but I [D]think
ssteam, 30 tháng 12, 2021 Am Bm C D Em G 164
I [C]thought it would be like poetry That [F]feeling of [G]when eyes [C]meet They [C]said it would
Hien Nguyen, 13 tháng 04, 2022 A7 Am C Dm Em F G 51