Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Từ khi [Am]đó đến giờ anh không quên được cảm giác Khi nhìn em [Am]sánh bước cùng tay trong tay bê
Hien Nguyen, 5 tháng 04, 2021 Am 15