Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[C]Từng ngày để hồn mình nhẹ trôi ngỡ có lúc ta lang thang thế [Am]thôi [C]Chẳng cần để được chạm
Hien Nguyen, 5 tháng 04, 2021 Am C Dm F G 17