Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Phạm Quỳnh

Đóng góp thông tin
người nói chia [F]tay cũng được [G] lừa dối tim [Em]anh cũng [Am]được thế gian này [Dm]anh bằng l
Bee Bee Sama, 28 tháng 03, 2021 Am Bm Bm7 C D Em Em7 G 1,153
Ver1: Cho em xin vài [Fmaj7] giây, để được gần lại với [Am7] nhau Làm sao thôi ngập [Dm7] ngừng, c
Phạm Quỳnh, 29 tháng 01, 2022 A7 Am7 Bbmaj7 C7 Cm7 Dm7 F F7 Fmaj7 Gm7 551