Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Drop the [C#m]ammunition boy you dont [G#m]gotta raise your voice I know other [F#m]ways we'd be ma
Phương Thảo, 16 tháng 03, 2021 B C#m F#m G#m 466
Verse 1: [D]Eighteen, we were undergrads [C]Stayed out late, never [G]made it to[D] class, uh [D]
Lanhnah, 21 tháng 02, 2022 A Bbmaj7 C D D7 Dmaj7 Em F G Gm7 449
Verse [C] Seven months [Asus2] older Air’s getting [Dm] cold, our bed’s startin’ to [G] creak [C]
Cam Nguyen Minh Anh, 24 tháng 12, 2021 A7 Am Asus2 C Dm Dm6 E7 F Fmaj7 G G7 195