Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

intro : trông theo 1 chút[F] càng ngày hi vọng càng mong manh[G] lặng nhìn đôi phút[Em7] chẳng th
musicandmelody, 8 tháng 03, 2021 Am7 Em7 F G 59