Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Hôm [C]ấy ai đi ngang đời em. khe [Am]khẽ đưa đôi tay lùa mái tóc. Bao [F]tháng năm vô tư hô
Hien Nguyen, 13 tháng 09, 2022 A A7 Am Bm C D Dm Em F F#m G 818