Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Lee Anh Thư

Đóng góp thông tin
[Am]Hồn hỡi hồn xúy [E7sus4]vân [D6sus2]Tắm sông quê gột trắng linh hồn [E] [Am]Giả điện tìm á
Đỗ Thành Trung, 13 tháng 04, 2021 Am Am7 D6sus2 E E7sus4 57