Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

爱写歌的小田 (Ái Tả Ca Đích Tiểu Điền)

Đóng góp thông tin
wǒ duō xiǎng huí dào [C]nàgè xiàtiān [D] chán míng zài tián biān [Bm]chuī guòyǎn jié [Em] tānliàn
anhp_, 16 tháng 01, 2021 Am Bm C D Em Em7 G G7 1,495