Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Hồ Tuấn Anh

Đóng góp thông tin
Nhớ [Fm]ngày xưa [Eb]lúc ta [Cm]còn nhau [Fm] Hứa [Fm]rằng sẽ [Eb]mãi yêu [Ab]. Và anh biết [Fm]thời
Nguyễn Đức Thịnh, 29 tháng 07, 2014 Ab Am Cm Eb Fm 4,018