Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Con lật [C]đật nó hay gật [G]gật Trong giờ vào [Em]lớp nó hay gật [Am]gật Trông xấu xấu [Dm]ghê,
Nguyễn Thị Dung, 13 tháng 01, 2019 Am C Dm Em G G7 452