Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[Em]Anh đưa em qua con phố [A]đó Nơi mà [D]ta từng hẹn hò ở trước đó Đi qua 1 hàng [Em]kem làm t
Hien Nguyen, 24 tháng 11, 2020 A D Em 1,302