Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[Em] Trời sinh bao thiếu [D] niên anh hùng Đừng lo [C] không có [D] nơi hữu [G] dụng [Em]Thành hay
thanhvipky8, 19 tháng 11, 2020 Am B Bm C D Em G 594