Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[Am]Tình yêu là gì em nói anh xem? [Em]Không nhiều tật xấu ngoài thói nhanh quên [Am]Tôi đã mất rấ
Chau Lai, 18 tháng 11, 2020 Am Em 3,260